نبودن هایت انقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم

                                      

                                                          نمی دانم غریبه ها*تو*شده اند یاتو*غریبه*!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید