مزار

این نگاه اخرت امید ماندن می دهد

رفتیو چشمم به دنبال قدمهایت گریست

زخمهای مرده ام را رفتنت جان می دهد

نیست ازمن قدرت بوسیدن چشمان تو

باد میبوسد به جایم،قلب ایمان می دهد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید