لیـــاقــت

لیـــاقــت مــی خواهــد
بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ
بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد
تعجـــب نکــــن !!
در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست
اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم
خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو...؟!

/ 1 نظر / 8 بازدید
*** پتیاره ***

سلام ... خیلی ها لیاقت دارن ...فقط باید درست انتخاب کنی که کی باشه ... ممنون به وبلاگم سر زدی ... مرسی لینکم کردی ... منم لینکت کردم ...