کاش...

کاش میشد هیچ کس تنها نبود

کاش میشد دیدنت رویانبود

من دعاکردم برای بازگشت دستهای تو

ولی بالانبود

گفته بودی که فردا میرسی

کاش روز دیدنت فردا نبود امروز بود

/ 0 نظر / 8 بازدید