فکر کردن به تو

فکر کردن به تو ، کار شب و روز من شده ، بس که حالم گرفته است ، چشمانم غرق در اشکهایم شده ….

دیگر گذشت ، تو کار خودت را کردی ، دلم را شکستی و رفتی ….

همه چیز گذشت و تمام شد ، این رویاهای من با تو بود که تباه شد…

انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم…

این هم جرم من بود از اینکه برایت مثل دیگران نبودم، کسی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هوای تو را داشت ….

/ 3 نظر / 3 بازدید
وحید

pرف دل خیلی از بچه های این دورو زمونست جالب بود

saman

[گل] به من لطفی بکن ای دوست رهایم کن از این غربت از این ویرانه ی وحشت من این جا ردپای مرگ را درون کوچه می بینم به روی چهره ها نقاب کینه می بینم به من لطفی بکن ای دوست بهارم باش... که من بازیچه ی دست زمستانم اسیر پنجه های تیز حیرانم به من لطفی بکن ای دوست که بی لطف تو می میرم [گل]