بی کسی

خدایا من چه تنهایم که تنهایی چه دلگیره

 سراغ کلبه مارا کسی جزغم نمیگیره

سکوت سرد خاموشم صداش تا آسمون میره

خدایا بی کسی سخته دلم اروم نمیگیره

 

/ 0 نظر / 6 بازدید