کاش..

 

اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره” ؟

 

و تو جواب میدی خوبم…

 

کسی باشه محکم بغلت کنه و آروم توی گوشت بگه میدونم خوب نیستی…!

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
متین

نه عزیزم نگین دوستمه عشقم یکی دیگه اس[چشمک]