....

بیایید به دنبال آن نیمه از آدمیت باشیم

که با عطر عشق می آمیزندش نه با عطر کافور …


همان نیمه ای که نمی شویندش

 ، نمی آلایندش ، نمی پوشانندش

و به خاک نمی سپارندش !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید