گاهی

گاهی باید به دور خود دیوار کشید 

نه برای اینکه دیگران را از خود دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند.

 

/ 6 نظر / 30 بازدید
حامد

سلام وبلاگ زیبایی داری عزیزم مرسی که سر زدی بهم[قلب]

فردین

سلام دوست خوب و مهربونم شب زیباتون بخیر[گل][گل][گل]

متین

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&

فردین

سلام عصر بخیر دوست خوبم ببخشید دیر بهتون سر زدم[گل][قلب][قلب]

پرنیان

هرگز بین غریبه ها دنبال عشق نگرد. هرگز بخاطر عشق دنبال کسی نرو. هرگز غرورتو برا عشقای الکی نفروش. هرگز انتظار عشق از نامرد نداشته باش. بذار عشق خودش در خونه ات رو بزنه. اونوقته که برا این عشق ... عشقت رو با تموم وجود فدا کن. [لبخند][گل][گل][گل]