چقـدر حقیـرند:

 

 

مردمانی که

نه جـرأت دوست داشتن دارند
نه اراده‌ی دوست نداشتن
نه لیاقـت دوست داشته شدن
ونه متانت دوست داشته نشدن
با این حال مدام ادعـــای عشق میکنن....

/ 1 نظر / 5 بازدید
saman

[گل] פـیـف ...! هَـربـآر میـפֿـوآهَــم بـﮧ سَمتَتــــــــــــ بیـآیـَـــم .. یـآבم مـی اُفتَـــב ڪـﮧ .. " בل ـتَنـــگـی " .. بَهـآنـﮧ ﮮ ِ פֿـوبـی بَــرآﮮ ِ تكــرآر ِ یكـــــــــ اِشتبــــــــــآه نیـωـتـــــــــ .