امشب به رسم عاشقی ،

 یادی ز یاران می کنم .

 در غربتی تاریک و سرد ،

 از غم حکایت می کنم . امشب وجودم خسته است ،

از سردی دلهای سرد .

آیا تو هم در یاد من هستی در این شبهای درد؟

 

/ 1 نظر / 3 بازدید