دیگر آرزویـــی ندارم...!

اگر خودم نـــه ،

حداقـــلموهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ...!

×××××

دیگر از تنهــــــایی خستـــــه شده ام...

به کلاغــــها زیر میـــــزی میــــدهم ،

تا قصـــه ام را تمــام کنند...

×××××

 

لاشـــه ی عشقت

خواهد گــَندید

وقتــی

طبق عادتـــــِ همیشــه!

تقدیمش میکنــی

به غیـــــر...!

 ×××××

بعضی زخمها هست

که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی!

تا یادت نرود...

دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت!!

×××××

این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد
از دلتــــ که مایه بگذاری
ســوخـــــته ای...

×××××

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید