مــــــــــــــن

من درمیان مــــردمانی هستم

کــــــــه باورشان نمی شود....تنـــــــــــــــــهایم...

میگویند:خوش بحــــــــــــالت که خوشحالـــــــــــــــی!

نمی دانند دلیل شــــــــــــــــاد بودنم:

دادن باج به آنهاســــــــــت تا دوســــــــــــتم داشتــــــــــــــــــــه باشند

!!!!!!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرام

سلام عزيزم مطالب خيلي خوبي داشتي لينكت كردم دوست داشتي لينكم كن