بعد از مدتها دیدمش !!!!

دستامو گرفت و گفت دستات تغییر کردن!!!

خودمو کنترل کردم وفقط لبخندی زدم.........

تودلم گریه کردم و گفتم....

بی معرفت!!!!

دستای من تغیر نکرده دستات به دستای دیگه عادت کرده.........

/ 0 نظر / 17 بازدید