من یک دخترم.. .
بــــــــدان . .
\"حــــــوای\" کسی نـــــمی شــوم که به \"هــــــوای\" دیگری برود ...
تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد .. .
روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته .. .
 ... ارزان نمی فروشمش...
دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد .. .
بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــر کس نمی سپارمش .. .
پـــاییــــــز است ...
باران بی وقفه این روزها هوای عاشقی به سرم می اندازد .. .
لبـــــریــــزم از مهـــــر ....... اما استــــــــوار ......
ســـــودای دلـــم قسمت هر بی ســر و پـــــا نیست .... .
عشق \"حـــوای\" ایرانی با شکــــوه است و بــــــــزرگ ....
\"آدمی\" را برای همراهی برمی گزیند ، شریــف ، لایــق ، فروتـــــن و
عــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــق .......!!!!

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
پرهام

تنها با گلها گويم غمها را چه کسي داند ز غم هستي چه به دل دارم به چه کس گويم شده روز من چو شب تارم نه کسي آيد نه کسي خواند ز نگاهم هرگز راز من بشنو امشب غم پنهانم که سخنها گويد ساز من تو نداني تنها همه شب باگلها سخن دل را ميگويم من چو نسيمي آرام که وزد بر بستان همه گلها را ميبويم من تنها با گلها گويم غمها را چه کسي داند ز غم هستي چه به دل دارم به چه کس گويم شده روز من چو شب تارم ---------------------------------------------------------------- تنهایی رنگی است بی رنگ که من با عشق آن را رنگی کردم و اکنون تنهایی ام گم شده و من نیز میان تنهایی و عشق و رنگها.