زمانی نفسش بودم

حالا شدم عامل تنگیه نفس

                  رفت دنبال یه تازه نفس

/ 2 نظر / 10 بازدید
متین

چه دنیای ساکتی؟ دیگرصدای تپش قلبهاغوغانمی کند... گویی همه شکسته اند...

saman

[گل][گل]رفتی و ندیدی که چه محشر کردم بااشک تمام کوچه را تر کردم دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد وابستگی ام را به تو باور کردم . .[گل][گل] [گل][گل]رفتی و ندیدی که چه محشر کردم بااشک تمام کوچه را تر کردم دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد وابستگی ام را به تو باور کردم . .[گل][گل] [گل][گل]