مجازۓ

مدت هاســـــت مجازی می خندیمــ....

شادیمـــ....

مجازۓ عاشق میشیمــــ....

مجازۓ همدیگه رو دلدارۓ میدیمـــ....

اما واقعی تنهاییـــــم!

واقعی درد می کشیمـــ....

واقعی از عشق هاۓ مجازی لطمه می بینیمــــــــــ ...

/ 0 نظر / 6 بازدید