نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

فقددخترم!ازنوع ساده اش...حواگونه فکرمیکنمنه سیب خورده ام نه گندمولی درسحرگاه یک روز...مراازبهشت به دنیای زمین آوردندهمین ادامه مطلب
/ 20 نظر / 37 بازدید
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
21 پست