نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

 

پشت چراغ قرمز پسرکی با چشمانی معصوم و دستانی کوچک گفت:

چسب زخم نمی خواهید؟؟

پنج تا صد تومن..

آهی کشیدم و با خودم گفتم

،تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم،

نه زخمهای من خوب می شود و نه زخمهای تو...

[ ۱۳٩٢/٢/٢٩ ] [ ٤:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]