نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

 

میدانمـ گناه استـ

اما منـ عاشقـ اینـ گناهمـ

گناه همـ آغوشیـ باتو

خدایابیخیالـ

مامیخواهیمـ باهمـ به جهنمـ تـو بیاییمـ

قسمـ به خودتـ

باعشقـ

جهنمـ توهمـ بهشتـ میشودبرایـ منـ

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢٥ ] [ ۸:۳٩ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]