نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

 

ایـــــטּ روزــــهــــآ


وقتــے نـــــ ﮧ בستــــے براےگرفتـטּ استَ


نــــ ﮧ آغوشـــے برای گریــــ ﮧ


نــــ ﮧ شانـــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ


انـتـظــار نـבاشتـــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــے باشـב


ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !!

[ ۱۳٩٢/٢/۸ ] [ ۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]