نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گـــــــــــــــــــــــــرفته

خیلـی وقتـه دلـم تنـگ شـده واسـه کسـی کـه بـهش بـگم :

7 صبـح اگـه بیـدار بـودی بیـدارم کـن ..

اگـه رفتـم پـشت خطش قـطع کنـه و بـگه : جونـم ..
...
اگـه بـاهاش قـرار گذاشتـم زودتـر از مـن بیـاد ..

یواشکـی از تـلفن خونـه بزنـگه بــهم ..

دوستاشـو بپیچونـه بـخاطر مـن ..

مـنو بـا تنــهاییام تنــها نـذاره ..

خیلـی وقتـه دلـم تنـگ شـده

[ ۱۳٩٢/۱/۱٢ ] [ ٤:٥۸ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]