نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

احساس تاسف

احساس تاسف

احساس تــاسـف ، بـرای تمـام کسانــی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکننـــــد
حـس نمیـــــکننـــد ...
نمـی شنونــــد ...
نمیچشنـــــد ...

فقـط میبینــــند و متهـم می کننــد!!

[ ۱۳٩٢/۱/۱٢ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]