نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

نمی بخشمت

نمی بخشمت

نمــی بخشــمتــ...بــخاطر تمــامــ خنــدهــ هایــی کــه از صــورتم گــرفتی

بــخــاطر تمــامــ غمــهایــی کــه بــر صــورتم نشــانــدی...

نمــی بخشــمتــ... بخــاطــر دلــی که برایــم شــکستــی...

بخــاطــر احســاسیــ که برایــم پــرپــر کــردی...

نمــی بخشــمتــ... بــخاطــر زخــمی کــه بر وجــودم نشــاندی...

بــخاطــر نمکــی که بر زخــممــ گــذاردی...

و مــی بخشــمتــ بخــاطــر عشــقی کــه بر قــلبمــ حــــک کــردیــــــ

[ ۱۳٩٢/۱/۱٢ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]