نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

» ۱۳٩٢/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» .. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» محرم الحرام :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» باش... :: ۱۳٩٢/٧/۳
» روز دختر مبارک:))) :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» عکـــــــــــــس :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» :( :: ۱۳٩٢/٦/٦
» .... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» گاهی :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» ۱۳٩٢/٤/۱٧ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» میلاد امام عصر(عج) :: ۱۳٩٢/٤/۳
» ۱۳٩٢/٤/۳ :: ۱۳٩٢/٤/۳
» ۱۳٩٢/٤/۳ :: ۱۳٩٢/٤/۳
» *************** :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» ۱۳٩٢/۳/٢٦ :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» ۱۳٩٢/۳/۱٧ :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: ۱۳٩٢/۳/۸
» ۱۳٩٢/۳/٤ :: ۱۳٩٢/۳/٤
» ۱۳٩٢/۳/٤ :: ۱۳٩٢/۳/٤
» سلامتی :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» بقیه عکسای طبیعتمون :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» اینم چن تا عکس از طبیعت شهرما در فصل بهار :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» روز مادر :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» ۱۳٩٢/٢/٩ :: ۱۳٩٢/٢/٩
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: ۱۳٩٢/٢/۸
» بی کسی :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ۱۳٩٢/٢/٧ :: ۱۳٩٢/٢/٧
» ۱۳٩٢/٢/٢ :: ۱۳٩٢/٢/٢
» ۱۳٩٢/٢/٢ :: ۱۳٩٢/٢/٢
» لیـــاقــت :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» مجازۓ :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» چقـدر حقیـرند: :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱/٢٧ :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» هدیه یه دوست :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» خدا جون :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» فکر کردن به تو :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گـــــــــــــــــــــــــرفته :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» احساس تاسف :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» نمی بخشمت :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» ناگهان :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» به چه میخندی؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱/٥
» خدایا......... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» ....... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» مــــــــــــــن :: ۱۳٩٢/۱/۳
» خــــــــــــــــــــــدای من! :: ۱۳٩٢/۱/۳
» عیدتــــــــــــــــــــــــــــــــون مبارککککککککککککککککککککک............... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» (رفــــــــــــــــــــــت) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» مثل تنهایی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» کاش... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» **یادمان باشد: :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» مزار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» درد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» بوسه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» من صدف تو باشم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» خدایا... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» فراموشی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ****چقدر سخته*** :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» متن اهنگ علیرضا روزگار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» شبانه................... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» درد :: ۱۳٩۱/۱٢/٩