نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

***************

هیچوقت به کسی نگو ما به درد هم نمیخوریم

شاید اون به درد تونخوره

ولی ممکنه تودوای همه ی درد های اون باشی.

 

 ***************

چقدر تازگی دارد !!!!

برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم !!

و بهشبهایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم ..........

بی کسی هم عالمی دارد...........

***************

[ ۱۳٩٢/۳/٢٦ ] [ ۸:٥٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

 

کاش..

 

اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره” ؟

 

و تو جواب میدی خوبم…

 

کسی باشه محکم بغلت کنه و آروم توی گوشت بگه میدونم خوب نیستی…!

 

 

[ ۱۳٩٢/۳/٢٦ ] [ ۸:٥۱ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

کاش میشد بر جدایی خشم کرد

                   شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد

                                   کاش میشد خانه ای از مهر ساخت

                                                     مهربانی را در آن سرمشق کرد

                                                                      روی دلهایی حقیقی نقش کرد

[ ۱۳٩٢/۳/۱٧ ] [ ٤:۱۱ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . !

 

             نمـﮯ فهمم . . .

 

                            خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . .

 

 گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב

 

                                           و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . .

 

                گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב

 

                                                                 تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . . !

 

    ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش

 

                                    و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شومــــــ ـ ـ ـ ـ

 

[ ۱۳٩٢/۳/۱٠ ] [ ٩:۱٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

شبـ ـــ را دوستـــ ـــ دارم ...!
چرا کـ ـه در تاریکیـ ـــ ...

چهره هـ ـا مشـ ــخص نیستـ ــــ !!

و هر لحظه ...

این امیـ ـــد ...

در درونم ریشـ ــــه می زند ...

کـه آمده ای ...

ولـ ـــی من ندیده ام!!!

 

[ ۱۳٩٢/۳/۸ ] [ ۸:٥٧ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/۳/٤ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

ترسم آنروز بیایی که نباشد جسدم.

کوزه گرکوزه بسازد زخاک جسدم

لب آن کوزه بسازد زخاک لب من.

بی خبر لب بگذاری به لبان جسدم.

[ ۱۳٩٢/۳/٤ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]