نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

سلامتی

سلامتی اونایی که درد دل همه رو گوش میدن،امامعلوم نیست خودشون کجا درد و دل میکنن!

سلامتی اونی که دلش هزاربار شکست،ولی دل شکستن بلدنیست!

سلامتی اونایی که تو اوج سختی و مشکلات بجای اینکه ترکمون کنن،

                            درکمون می کنن!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٩ ] [ ٤:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

پشت چراغ قرمز پسرکی با چشمانی معصوم و دستانی کوچک گفت:

چسب زخم نمی خواهید؟؟

پنج تا صد تومن..

آهی کشیدم و با خودم گفتم

،تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم،

نه زخمهای من خوب می شود و نه زخمهای تو...

[ ۱۳٩٢/٢/٢٩ ] [ ٤:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

میدانمـ گناه استـ

اما منـ عاشقـ اینـ گناهمـ

گناه همـ آغوشیـ باتو

خدایابیخیالـ

مامیخواهیمـ باهمـ به جهنمـ تـو بیاییمـ

قسمـ به خودتـ

باعشقـ

جهنمـ توهمـ بهشتـ میشودبرایـ منـ

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢٥ ] [ ۸:۳٩ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

 

 

 

میـخوام یه قـصری بـسـازم

پنجره هـــــاش آبی بــاشه

من بـــاشم و تــو باشی و

یک شب مهتـــــابی باشه

 

امشب میـخوام از آســمون

یــاسـای خـوشبــو بچیـنـم

امشب میخوام عکس تو رو

تــو خــواب گلــها بـبـیـنـــم

 

کــاشکی بدونـی چشماتو

به صـد تــا دنیــا نمــی دم

یه مــوج گیـســوی تــو رو

به صد تـــا دریــا نمـی دم

 

کــاش تــو هوای عاشقی

همـیـشه پیـشـم بـمونـی

از تــو کــتــــاب زنــدگــی

حـرفــای رنـگــی بخـونـی

 

حـتـی اگــه دلـت نــخـواد

اســم تــو، تـــو قلب منه

چـهـره ی تـو یــادم مـیاد

وقتــی کـه بـــارون میزنه

 

امـشب میـخوام بـرای تو

یه فـال حـــافـظ بـگـیــرم

اگـر که خـوب در نـیـــومد

بـه احـتـرامــت بـمـیــــرم

 

امشب میخوام تو آسمون

عکس چشـات و بـکـشم

اگـــر نـگـــاهم نـکـنــــی

نـــاز نـــگـــاتــو بـکـشـم

 

می خوام تو رو قسم بدم

به جـون هر چی عـاشقه

به جون هرچی قلب صاف

رنـگ گــــــل شــقــایـقـه

 

یه وقـتـی که مـن نـبـودم

بـی خـبـر از اینـجـــا نـری

بـدون یــه خـــــدافـظـــی

پــر نـزنـی تـنـهـــا نــــری

 

وقتـی که اینـجـــا بمـونی

بـارون قـشــنگ و نم نمه

هـوای رفتـن کـه کـــنـی

مـرگ گــلای مـریـمـــــه

............................

.................

...........

مریم حیدر زاده

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢٥ ] [ ۸:۳٩ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

دل های پاک خطا نمیکنند ، سادگی میکنند

و امروز سادگی ، پاک ترین خطای دنیاست

............

دوباره فال حافظ میگیرم ، دوباره توی فالمی

همیشه در خیالتم ، اگر چه بی خیالمی

.......

 


نمیدانم پس از مرگم که آید بر مزار من که بنشیند به سوگ من

سیاه چشمی سیاه بر تن کند یا نه ، ترا سوگند به جان دلبرت سوگند

مرا هم یاد کن آن شب که من در زیر خاک سرد تنهایم . . .
*
*

[ ۱۳٩٢/٢/۱۸ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

برگرد

برگردتنها عشق دیرین من

برگردوبگو دوستت دارم

تاباپشت دست چنان بر دهانت بکوبم

تاآرزوی داشتن یک دندان را ب گور ببری

چ برسد ب من و یک عشق حقیقی..لبخند

[ ۱۳٩٢/٢/۱٧ ] [ ۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

بقیه عکسای طبیعتمون

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/٢/۱٧ ] [ ۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

اینم چن تا عکس از طبیعت شهرما در فصل بهار

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/٢/۱٠ ] [ ۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

روز مادر

زنم از دیده بر دل روی مادر / منم مست کمان ابــروی مادر

گل از خجلت نقابی بر رخش زد / چو آمد عطر مشکین بــوی مادر . . .

روزت مبارک ای بهترین و برترین

[ ۱۳٩٢/٢/۱٠ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را

گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن

گـفـت:فــقـط مــن ؟

گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد

××××××××××××××××

توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست

                    پیاده یا سواره بودنت فرقی نمی کنه،

                                    اما اگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره ،

                                                      بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه ......

××××××××

اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم **

                                                 و یا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم **

                                           اگر از دست من در خلوت خود گریه کردی**

                              اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی **

                 اگر زخمی کشیدی تو گاهی از زبان من **

اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من**

         گناهم را ببخش**

                 حلالم کن و بعد دعایم کن

[ ۱۳٩٢/٢/٩ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

ایـــــטּ روزــــهــــآ


وقتــے نـــــ ﮧ בستــــے براےگرفتـטּ استَ


نــــ ﮧ آغوشـــے برای گریــــ ﮧ


نــــ ﮧ شانـــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ


انـتـظــار نـבاشتـــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــے باشـב


ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !!

[ ۱۳٩٢/٢/۸ ] [ ۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

بی کسی

خدایا من چه تنهایم که تنهایی چه دلگیره

 سراغ کلبه مارا کسی جزغم نمیگیره

سکوت سرد خاموشم صداش تا آسمون میره

خدایا بی کسی سخته دلم اروم نمیگیره

 

[ ۱۳٩٢/٢/۸ ] [ ۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/٢/٧ ] [ ۳:٢٤ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

گل عشق تو هستم شبنمم باش ....

دلم دنیای زخمه مرحمم باش ....

ز درد بی کسی قلبم شکسته ....

به شهر بی کسی ها همدمم باش

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]

 

 

هرگاه از شدت تنهایی هوس اعتمادی دوباره می کنم ،

خنجر خیانتی که در پشتم فرو رفته را در می آورم ،

 میبوسمش و نمکش میزنم و باز سر جای خود فرو میبرم

از قول من به آن لعنتی بگویید :

 خیالش تخت "من دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم...

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢ ] [ ۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]